Dyzelinių variklių problemos ir remontas

Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu neužsiveda rytais?

Pirmiausia patikrinkite ar variklis prasisuka su starteriu. Jeigu Jūsų automobilyje yra rankinė kuro pompa, tai, pripumpavę kuro, bandykite užvesti variklį. Jeigu variklis sukasi, bet neužsiveda, tikrinkite pakaitinimo žvakių sistemą. Įjunkite degima ir su kontroline lempute patikrinkite ar ateina srovė į pakaitinimo žvakes. Jeigu maitinimo į žvakes nėra, patikrinkite pakaitinimo žvakių saugiklį. Perdegusį saugiklį pakeiskite. Jeigu saugiklis geras, galimas gedimas relėje arba elektros tinkle. Suradę pašalinkite gedimą. Jeigu srovė į žvakes ateina, tikrinkite pačias pakaitinimo žvakes.

Paprasčiausiai patikrinti galite nuėmę nuo pakaitinimo žvakių centrinę jungtį. Paimkite kontrolinę lemputę ir vieną jos laidą prijunkite prie akumuliatoriaus teigiamo poliaus (+). Kitą kontrolinės lemputės kontaktą paeiliui prilieskite prie pakaitinimo žvakių centrinio kontakto. Jeigu lemputė užsidega, tai pakaitinimo žvakė gera, jeigu žvakė perdegusi – lemputė nedegs. Perdegusias žvakes pakeiskite veikiančiomis ir bandykite užvesti variklį.
Patikrinkite ar įjungus degimą tiekiama srovė į kuro siurblio elektromagnetinį vožtuvą. Jeigu srovės nėra, tikrinkite elektros tinklą ir paleidimo spynelę. Jeigu srovės tiekimo sistema tvarkinga, tikrinkite degalų tiekimo sistemą. Ant purkštuvų atlaisvinkite 1…2 vijomis didelio slėgio vamzdelių veržles ir starteriu pasukite variklį. Per didelio slėgio vamzdelių sujungimo su purkštuvais vietą turi pasirodyti kuras. Jei kuras nepasirodė, ieškokite nehermetiškumo degalų tiekimo sistemoje: nuo kuro bako iki kuro siurblio. Galimas ir pačio kuro siurblio gedimas.

Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu pradėjo sunkiai užsivedinėti dieną (karštas) ?

Pirmiausia išsiaiškinkite papildomus šio defekto simptomus:

– ar variklio temperatūra turi įtakos užvedimo laikui;
– ar variklio temperatūra turi įtakos variklio sukimo greičiui užvedimo metu;
– ar turi įtakos variklio užvedimui laikas, praėjęs po variklio išjungimo.

 Jeigu Jūs išsiaiškinote, kad didėjant variklio temperatūrai, krenta jo sukimo greitis užvedimo metu, tai su didele tikimybe galima teigti, kad tai yra starterio defektas. Tiksliausiai tai galima patikrinti su <<srovės replėmis>>.
Labai svarbu patikrinti įtampą ant elektromagnetinio vožtuvo variklio užvedimo metu sukant starteriu. Jei įtampa yra mažesnė nei 8 voltai, tai blogo paleidimo priežastimi gali būti nepilnai atsidaręs elektromagnetinis vožtuvas. Tačiau galima imituoti pilną elektromagnetinio vožtuvo atsidarymą. Tam reikia elektromagnetinį vožtuvą išsukti iš aukšto slėgio kuro siurblio, išimti šerdį ir spyruoklę ir įsukti jį atgal. Jei variklis užsivedė gerai, tai problemos ieškokite elektrinėje dalyje (starterio defektai, blogi kontaktai ir t.t.) arba sugedęs pats elektromagnetinis vožtuvas. 

DĖMESIO! Elektromagnetinis vožtuvas turi būti išsukinėjamas labai atsargiai, švariose sąlygose, nes menkiausias purvo kiekis gali nepataisomai pakenkti kuro siurbliui.

DĖMESIO! Jūs turite prisiminti, kad paleidę variklį be elektromagnetinio vožtuvo šerdies, jei Jūsų automobilio kuro siurblys neturi mechaninės kuro atjungimo svirties, Jums teks gesinti variklį įjungus pavarą ir nuspaudus stabdžio pedalą. Nepalikite tokio automobilio su įjungta pavara nuokalnėje – pradėjęs riedėti užsives!

Jei Jūs išsiaiškinote, kad variklio temperatūros pakilimas pasunkina užvedimą, ir ypač sunkiai jis užsiveda laikotarpyje tarp10…15 minučių po išjungimo, tai to priežastimi gali būti plunžerinės poros susidėvėjimas. Tai patikrinti galima tik nuėmus didelio slėgio kuro siurblį nuo variklio ir patikrinus jį ant specializuoto stendo.

Jūsų automobilio su dyzeliniu varikliu padidėjęs dūmingumas?

Pirmiausia išsiaiškinkite, kokios spalvos yra dūmai. Dabar mes pašnekėsime apie juodus dūmus. Išmetamųjų dujų juodos spalvos priežastis yra didelis kiekis suodžių – tai nepilnai sudegę, o tik apanglėję dėl oro trūkumo ar blogo “oras-degalai” mišinio, degalai. Visų pirma patikrinkite oro filtrą. Jei filtruojantis elementas labai užsiteršęs – pakeiskite jį. Išbandykite variklio dūmingumą tolygiai didindami variklio apsisukimus iki maksimumo. Jei oro filtro pakeitimas nedavė teigiamų rezultatų, reikia patikrinti purkštuvus. Purkštuvai degalus turi išpurkšti tolygiai, be sutirštėjimų, čiurkšlių ir lašų. Purkštuvų atidarymo slėgis turi atitikti variklio techninius parametrus. Jeigu po perrinkimo, praplovimo ir reguliavimo purkštuvai veikia nepatenkinamai, reikia pakeisti purkštukus. Jeigu jūsų automobilis su turboįpūtimu, tai juodo dūmo priežastimi gali būti turbokompresoriaus gedimas. Patikrinkite turbokompresoriaus išvystomą spaudimą – prijunkite manometrą prie variklio įsiurbimo kolektoriaus ir, tolygiai didindami variklio apsisukimus, stebėkite manometro parodymus. Jei turbokompresoriaus spaudimas mažesnis nei turėtų būti ir, svarbiausia, jei apsukų didinimo pradžioje vietoj išvystomo spaudimo įvyksta išretėjimas (vakuumas) – būtina remontuoti turbokompresorių.
Juodų dūmų priežastimi taip pat gali būti neteisingai išstatytas degalų įpurškimo kampas. Jeigu juodi dūmai atsiranda po paskirstymo diržo pakeitimo, tai tada greičiausiai reikėtų patikrinti ir sureguliuoti degalų įpurškimo kampą. Ir, pagaliau, juodi dūmai gali atsirasti dėl per didelio kuro siurblio padavimo. Kuro siurblio reguliavimui reikalingi specialūs įrengimai, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Reguliavimas turi būti atliekamas pagal gamyklos gamintojos nurodytus parametrus. Todėl reguliuoti kuro siurblį rekomenduojame tiktai specializuotuose servisuose.

Į Jūsų dyzelinio automobilio kuro baką pateko vanduo?

Jeigu Jums nepatogiu metu pasibaigė degalai ir Jūs buvote priversti pasipildyti įtartinos kokybės dyzeliniais degalais iš atsitiktinio šaltinio, o po kurio laiko variklis pradėjo blogai dirbti, lėtai numesdinėti arba, atvirkščiai, blogai didinti apsukas, tai įmanoma, kad į degalus pateko vanduo.
Nupilkite nusistovėjusius degalus iš kuro filtro į švarų indą ir patikrinkite, ar nėra degaluose vandens. Jeigu degaluose yra vanduo, būtina kaip galima greičiau išpumpuoti iš bako degalus su vandeniu, prapūsti degalų sistemos žarnas suspaustu oru, pakeisti kuro filtrą.
Jeigu tai nutiko toli nuo dirbtuvių, tai kelyje būtina laikas nuo laiko bent nupylinėti nusistovėjusius degalus iš kuro filtro.
Patekus vandeniui į kuro siurblį, šio detalės labai greitai koroduoja. Kuro siurblio ir purkštuvų precizinių mazgų tarpelis yra kelių mikronų, todėl patekus vandeniui dažnai užstringa ir lūžta kuro siurblio plunžeris, taip pat užstringa purkštukų adatos. Ypač didelė šių gedimų tikimybė yra po to, kai automobilis kurį laiką pastovi su nedirbančiu varikliu – paprastai tai atsitinka kitą rytą po naktinio stovėjimo.
Jeigu atsirado pirmieji užstrigimo ir siurblio dozatoriaus ar purkštukų adatų judėjimų pažeidimų požymiai, tai būtina nedelsiant išrinkinėti kuro siurblį ir purkštuvus ir kruopščiai pašalinti atsiradusius korozijos židinius, poliruoti ir paruošti detalių paviršių, keisti labai sukorodavusias detales.
Visa tai daryri rekomenduojama specializuotose dirbtuvėse, kuriose remontuojama kuro aparatūra.

Variklis pradėjo nestabiliai dirbti ir uždūmijo šviesiais dūmais?

Labiausiai tikėtina šviesių dūmų atsiradimo išmetime ir nestabilaus darbo priežastis – variklio kuro sistemos užteršimas arba į ją patenkantis oras.
Pirmiausia, būtina patikrinti kuro bako ventiliacijos sistemos tvarkingumą. Šiuo atveju, dirbant varikliui, bake susidaro oro išretėjimas (vakumas), kuris trukdo kurui patekti į kuro siurblį. Greitam patikrinimui užtenka nuimti dangtelį nuo kuro bako įpylimo angos ir pasižiūrėti ar pasikeis variklio darbas. Jei variklio darbas pasidarys stabilus ir išnyks dūmai, tai reiškia, kad būtina pravalyti bako ventiliacijos sistemą.
Toliau reiktų atkreipti dėmesį į kuro filtrą. Jeigu jis seniai nekeistas – pakeiskit. Įdėmiai apžiūrėkite kuro privedimo vamzdelių pajungimus prie kuro filtro ir kuro siurblio. Esant menkiausiam įtarimui dėl nesandarumo, pakeiskit sandarinimo tarpines. Atkreipiam Jūsų dėmesį į tai, kad daugumoje dyzelinių automobilių kuro sistemoje susidaro išretėjimas (vakumas), dėl to kuras per nesandarumus netekės. Oro patekimas į kuro sistemą taip pat įmanomas per aukšto slėgio kuro siurblį, bet šį gedimą namų sąlygomis pašalinti sunku. Daryti tai rekomenduojama specialiose dirbtuvėse, remontuojančiose kuro aparatūrą. Automobiliuose, kuriuose įrengta papildoma mechaninė kuro pompa, nestabilaus darbo priežastimi gali būti pompos vožtuvo užteršimas ar susidėvėjimas. Daugumoje atvejų šios pompos yra neardomos ir, sugedus, yra keičiamos.
Jeigu jūsų automobilio kuro sistema tvarkinga, tai įmanoma, kad priežasties reikia ieškoti aušinimo sistemoje. Šviesius dūmus gali iššaukti į cilindrus patenkantis aušinimo skystis. Tai gali įvykti įtrūkus (“pramušus”) galvutės tarpinei arba atsiradus įtrūkimams pačioje variklio galvutėje. Diagnozuojant šį gedimą, reikia nuimti aušinimo sistemos išsiplėtimo bakelio kamštį, nedirbant varikliui ir po to užvesti variklį. Visa tai atlikti reikia atsargiai, kadangi aušinimo skystis yra aukštos temperatūros. Jeigu gedimas aušinimo sistemoje, tai dūmų kiekis, dirbant varikliui be išsiplėtimo bakelio kamščio, turi žymiai sumažėti. Įmanoma, kad bus matyti dujų patekimas į išsiplėtimo bakelį. Norint pašalinti šį gedimą būtina nuimti variklio galvutę ir, kaip minimum, pakeisti variklio galvutės tarpinę.

Ateina žiema. Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu. Ką daryti ?

Pagrindinės problemos, atsirandančios automobilių su dyzeliniais varikliais savininkams žiemos metu – tai šalto variklio užvedimas ir parafino išsiskyrimas dyzeliniuose degaluose (taip vadinamas kuro “užšalimas”).
Kad šaltas variklis užtikrintai užsivestų, jį turi gerai sukti starteris, o oras degimo kameroje turi būti įšilęs iki reikiamos temperatūros.
Kad variklis gerai suktusi, reikia naudoti tepimo alyvą su atitinkančiu sezoną klampumu. Kuo mažesnio klampumo alyvą (šaltam stovyje) Jūs naudojate, tuo didesni bus starterio apsisukimai ir tuo lengviau užsives variklis. Nustatyti sąlyginį alyvos klampumą galima iš jos ženklinimo. Klampumas šaltame stovyje – tai pirmas skaičius alyvos ženklinime. Pavyzdžiui, naudojant alyvą 5W-40, variklį galima užvesti be papildomo alyvos pašildymo iki –30°C…-35°C temperatūros, o naudojant 15W-40 – iki -10°C…-15°C temperatūros. Antra greito variklio prasukimo sąlyga – tvarkingas starteris. Trečia sąlyga, kad starteris gerai prasuktų variklį – tai akumuliatoriaus, skirto dyzeliniams varikliams naudojimas. Dyzelinių variklių akumuliatoriai, sukantis starteriui, išskiria didesnę srovę. Dyzeliams naudojami akumuliatoriai turi norminę starterinę srovę ne mažesnę kaip 500A pagal SAE sistemą, arba 360A pagal IEC sistemą. Šie duomenys turi būti nurodyti akumuliatoriaus etiketėje. Tam, kad oras variklyje įšiltų iki dyzelinių degalų savaiminio užsiliepsnojimo temperatūros – iš pradžių reikia pašildyti orą prieškamerose pakaitinimo žvakių pagalba. Jeigu Jūsų automobilio variklyje žvakės yra neveikiančios, tai užvesti variklį praktiškai nepavyks. Žvakes patikrinti galima ir pačiam. Tam reikia muimti srovę tiekiantį laidą (arba ištįsinę jungtį) nuo žvakių ir su kontroline lempute, prijungta prie akumuliatoriaus klemos “+”, iš eilės prisiliesti prie kiekvienos žvakės kontakto. Jei žvakė dirbanti, tai lemputė užsidegs. Nedirbančias žvakes būtina pakeisti. Jei visos žvakės tvarkingos, tuomet patikrinkite, ar pašildymo metu į žvakes paduodama reikiama įtampa. Įtampa turi būti pagal techninius reikalavimus duotam varikliui.
Kita kuro savaiminio užsiliepsnojimo sąlyga – esamas spaudimas cilindruose. Kitais žodžiais, ar yra kompresija cilindruose. Mažiausia leistina kompresija dyzeliniams varikliams, priklausomai nuo jų konstrukcijos, yra 24 – 28 atm. Jeigu Jūsų automobilio variklis labai susidėvėjęs ir komresija labai maža, tai esant žemai temperatūrai starteriu užvesti jį bus labai sunku. Tuomet vienintelė reali išeitis – tai užvesti variklį velkant (buksyruojant) automobilį. Tačiau, reikia turėti omeny, kad užvedinėti variklį velkant reikia 15-20 km/h greičiu ir įjungus 3 arba 4 pavarą. Sankabą velkant reikia atleisdinėti labai švelniai, nes kitaip gali atsitikti, kad peršoks arba nutrūks variklio paskirstymo veleno pavaros diržas. Būkite labai atsargūs užvedant vilkimo būdu! Na ir savaime aišku, kad variklis ir starteris turi būti nesugedę, o akumuliatorius gerai įkrautas. Tada Jums lieka pasukti užvedimo raktelį, pakaitinti pašildymo žvakes ir užvesti variklį.
Dabar truputį apie parafino išsiskyrimą degaluose (taip vadinamą degalų “užšalimą”). Pats parafino išsiskyrimas degaluose nėra pavojingas varikliui ir degalų sistemai. Bėda yra tai, kad susidarantys parafinai nusėda švaraus valymo degalų filtre ir užklijuoja filtruojančio popieriaus skylutes, ko pasekoje degalai neprabėga pro filtrą ir variklis pradeda dirbti su pertrūkiais ir gęsti. Ką tuomet daryti? Pirmiausia reikia patikrinti degalų būklę. Jeigu degalai neskaidrūs ir sutirštėję, su parafino grandinėmis, tai tuomet reikia nupilti juos iš bako, pakeisti degalus ir degalų filtrą. Jeigu degalų skaidrumas sumažėjo neskaidriai, tai gali pakakti degalų filtro pakeitimo. Labai rekomenduojame žiemos metu naudoti papildomus degalų priedus, trukdančius susidaryti parafinui. Skirtingų firmų šie priedai vadinami įvairiai, pavyzdžiui, Anti-Gel, Stopo-Gel… Turėkite omeny, kad į jau sutirštėjusius degalus pilti priedus yra beprasmiška, jie nepadės. Pilti juos reikia į nesušalusį kurą, geriausia kuro užpylimo metu. Turėkite omeny, kad parafinų susidarymas vasariniuose dyzeliniuose degaluose gali prasidėti, kai temperatūra yra žemesnė negu 0°C, o žieminiuose degaluose, kai temperatūra žemesnė nei -15°C.